קטע:מצודות על עמוס ג ז

מצודת דוד

"כי לא יעשה" - מביא ראיה שהכל בא בהשגחה כי אין ה' עושה דבר כ"א יגלה סודו בתחילה אל הנביאים