קטע:מצודות על עמוס ב יב

מצודת דוד

"ותשקו" - ר"ל פתיתם את הנזירים לשתות יין ומחיתם ביד הנביאים שלא ינבאו