פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על עמוס ב טו

מצודת דוד

"לא ימלט נפשו" - ע"י מרוצת הסוס

"לא יעמוד" - רצה לומר לא יעמוד על עמדו בקשרי המלחמה כי ירך לבבו וינוס לנפשו

מצודת ציון

"ותופש" - ענין אחיזה