קטע:מצודות על עמוס א יד

מצודת דוד

"ביום סופה" - הוא יום המלחמה וכפל הדבר במ"ש

"בסער" - בסערת האויב אשר יבוא

"בתרועה וגו'" - בעת יריע האויב עליהם ביום המלחמה

מצודת ציון

"והצתי" - מל' הצתה והדלקה

"בסער" - מל' רוח סערה ואמר בדרך שאלה על התגברות האויב

"סופה" - רוח סופה