קטע:מצודות על עמוס א יב

מצודת דוד

"בצרה" - עיר הבצורה והוא כרך גדול וגו'

"בתימן" - היא ארץ עכו"ם הסמוכה לא"י בדרומה ותלקה גם היא