קטע:מצודות על עמוס א יא

מצודת דוד

"ועברתו" - העברה שיש לו על בני ישראל שמורה אצלו לעולם ולא יעזבנה בשום פעם

"ויטרוף לעד אפו" - טרף את ישראל בכל עת שהיה היכולת בידו

"ושחת רחמיו" - ביטל הרחמנות הראוי להיות לו עליו כדרך האח על אחיו

"על רדפו בחרב אחיו" - כי הלא אח עשו ליעקב ומדוע א"כ רדפו בחרב בזמן חורבן בית השני

מצודת ציון

"ועברתו" - מל' עברה וזעם

"נצח" - לעולם