קטע:מצודות על עמוס א ד

מצודת דוד

"ארמנות בן הדד" - ההיכלות שבנה בן הדד מלך ארם

"בבית חזאל" - ר"ל אויב חזק יחריב בית חזאל מלך ארם

"ושלחתי" - לכן אשלח אש

מצודת ציון

"ואכלה" - ותשרף