קטע:מצודות על עזרא י י

מצודת דוד

"ותושיבו" - הושבתם בבתיכם לנשים

"על אשמת ישראל" - אשר יש בידם מאז