קטע:מצודות על עזרא י ה

מצודת דוד

"וכל ישראל" - שרי כל ישראל