קטע:מצודות על עזרא י ד

מצודת דוד

"קום" - היה זריז בדבר כי היא מוטלת עליך כי אתה הראש לכולנו

"ואנחנו" - נהיה עמך בעזרתך

מצודת ציון

"קום" - הוא ענין זרוז וכן קום עבור (יהושע א)