קטע:מצודות על עזרא י ב

מצודת דוד

"ונשב" - הושבנו בבתינו לקחת אותן לנשים

"יש מקוה" - יש תקוה לבטל העון הזאת

מצודת ציון

"מקוה" - מלשון תקוה ותוחלת