קטע:מצודות על עזרא ט ט

מצודת דוד

"כי עבדים" - עדיין עבדים אנחנו למלכי פרס אבל בעבדותינו לא עזבנו מכל וכל

"את חרבותיו" - של הבית הזה

"גדר" - להיות גדורים מסביב לבל נהיה עוד למרמס לכל

מצודת ציון

"חרבותיו" - מלשון חורבה

"גדר" - כותל מקיף