קטע:מצודות על עזרא ט א

מצודת דוד

"וככלות אלה" - כאשר כלו הדברים האלה והם מסירת הכלים וגו' ואת דתי המלך

"כתועבותיהם" - רצה לומר עודם עושים כתועבותיהם של הכנענים וגו'

מצודת ציון

"נבדלו" - ענין הפרשה