קטע:מצודות על עזרא ח לא

מצודת דוד

"מנהר אהוא" - מנהר הבא אל אהוא

מצודת ציון

"ואורב" - שונא היושב במארב להסתר