קטע:מצודות על עזרא ח ל

מצודת דוד

"משקל הכסף" - רצה לומר הכסף וגו' קבלו במשקל