קטע:מצודות על עזרא ח כה

מצודת דוד

"ואשקלה" - מסרתי להם במשקל

"ההרימו" - אשר הרימו והפרישו המלך וגו'

"הנמצאים" - במלכות בבל