קטע:מצודות על עזרא ח כב

מצודת דוד

"כי בושתי וגו'" - ולזה לא שלח עמנו והייתי מתפחד מן האויב

"כי אמרנו וגו'" - ולזה לא שאלתי חיל ופרשים כי אילו שאלתי היה משיב לומר איה אמריכם

"לטובה" - להטיב להם

"ועזו" - כח נקמתו

מצודת ציון

"ופרשים" - הם רוכבי הסוסים בהרגל רב