קטע:מצודות על עזרא ח כ

מצודת דוד

"לעבודת הלוים" - בדבר מלאכת בית ה'

"נקבו בשמות" - נתפרשו בשמותם ר"ל החשובים והידועים שבהם

מצודת ציון

"נקבו" - נתפרשו וכן ונוקב שם (ויקרא כ"ד)