קטע:מצודות על עזרא ז כא

מצודת דוד

"ומני" - וממני אני ארתחשסתא המלך הושם גזרת אומר לכל הפקידים אשר בעבר הנהר

"די כל" - אשר ישאל מכם עזרא הכהן החכם בתורה של אלהי השמים חיש מהר יעשה