קטע:מצודות על עזרא ז יט

מצודת דוד

"ומאניא" - והכלים אשר נתונים לך לעבודת בית אלהיך

"השלם" - תן כולם בשלימות לפני אלהי ירושלים ר"ל בבית ה'