קטע:מצודות על עזרא ז י

מצודת דוד

"כי עזרא הכין וגו'" - ולזה היה עליו יד אלהיו לטובה