קטע:מצודות על עזרא ז ה

מצודת דוד

"הכהן הראש" - ראשון להכהנים