קטע:מצודות על עזרא ה ח

מצודת דוד

"ידיע" - ידוע יהיה למלך אשר הלכנו למדינת יהודה לבית אלוה הגדול והוא נבנה מאבן שיש וגם קורות עצים מושמים בהכתלים להיות מחוזק ביותר

"ועבידתא" - והמלאכה הזאת נעשית במהירות ומצלחת בידיהם

מצודת ציון

"אספרנא" - הוא ענין מהירות רב ואין לו דומה כי אם בזה הספר