קטע:מצודות על עזרא ד ט

מצודת דוד

"אדין" - אז באותו המעמד והעצה היה רחום וגו' ושאר חבריהם

"דיניא וגו'" - הם שמות עובדי כוכבים ידועות אצלם אשר ישבו בערי שומרון והיו גם המה במעמד העצה היעוצה