קטע:מצודות על עזרא ד ו

מצודת דוד

"כתבו שטנה" - בדבר בנין הבית לבל יתן רשות לבנותו

מצודת ציון

"שטנה" - ענין קטרוג