קטע:מצודות על עזרא ד ד

מצודת דוד

"מרפים" - הביאו מורך בלבבם למען ירפו ידיהם מן הבנין

"ומבהלים" - היו מפחידים אותם מלבנות

מצודת ציון

"מרפים" - מלשון רפיון

"לבנות" - כמו מלבנות