קטע:מצודות על עזרא ד ב

מצודת דוד

"נבנה עמכם" - כוונתם היה להתחבר עמהם לדעת מצפוני לבבם למצוא עלילה מה להשבית את המלאכה

"ולו אנחנו זובחים" - כמ"ש בהם את ה' היו יראים (מלכים ב יז)

"מימי אסר חדון" - כי סנחריב שגלה את ישראל הומת ע"י בניו ומלך אסר חדון בנו תחתיו כמ"ש (במלכים ב יט) והוא הושיב במקומם מבבל ומכותה וגו'