קטע:מצודות על עזרא ג א

מצודת דוד

"בערים" - היו בערי נחלתם

"כאיש אחד" - ר"ל חיש מהר כביאת איש אחד

מצודת ציון

"ויגע" - כמו והגיע