קטע:מצודות על עזרא ב ע

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ומן העם" - מבני יהודה ובנימין

"בעריהם" - אשר היו ערי נחלתם עד שלא גלו

"וכל ישראל" - הם העולים מיתר השבטים