קטע:מצודות על עזרא ב סט

מצודת דוד

"ככחם" - כל אחד התנדב כפי כח עשרו

"לאוצר המלאכה" - אל המקום שאצרו שם הזהב והכסף למלאכת הבנין

"וכתנות כהנים" - שילבשו אותם הכהנים בשעת העבודה

מצודת ציון

"דרכמונים" - שם מטבע ידוע אצלם

"מנים" - שם משקל ליטרא