פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ומבני הכהנים" - והם בני חביה בני הקוץ בני ברזילי

"אשר לקח" - הוא חוזר על בני ברזלי לומר שאביהם לקח אחת מבנות ברזלי לאשה ולזה היה נקרא עליהם שם ברזלי לומר עליהם בני ברזילי