קטע:מצודות על עזרא ב א

מצודת דוד

"בני המדינה" - בני מדינת ארץ ישראל העולים עתה ממה שהיו בשבי הגולה וגו'

"וישובו" - עתה שבו כל אחד לעירו אשר הגלה ממנה