פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"לזהב ולכסף" - בין של זהב בין של כסף

"חמשת אלפים וגו'" - כמספר הזה היו כל הכלים הקטנים עם הגדולים ולמעלה לא מנה כי אם הגדולים והחשובים

"עם העלות" - העלם יחד עם העלאת בני הגולה