קטע:מצודות על עזרא א ז

מצודת דוד

"הוציא" - מאוצר בית העבודת כוכבים אשר נתנם שם נבוכדנצר כמ"ש בדניאל