קטע:מצודות על עזרא א ה

מצודת דוד

"ליהודה" - אשר ליהודה

"לכל העיר" - את כל אשר העיר האלהים וגו'

מצודת ציון

"ראשי האבות" - ראשי המשפחות

"לכל העיר" - את כל העיר הלמ"ד במקום את וכן הרגו לאבנר (שמואל ב ו)

"רוחו" - רצונו