מצודות על עובדיה א יח


מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובודאי כן יהיה

"ודלקו בהם" - ישראל ידליקו את בית עשו וישרפם ר"ל הם יגמרו בהם הכליון ולא יהיה שארית להם

"לקש" - העכו"ם יהיו דומים לקש הנשרף מהר

"אש" - ישרפו כמו אש

"ובית יוסף להבה" - הוא כפל ענין במ"ש

מצודת ציון

"להבה" - שלהבת

"לקש" - הוא תבן הדק

"ודלקו" - ענין שרפה והבערה