פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על עובדיה א ה

מצודת דוד

"הלא ישאירו עוללות" - ומדוע לא השאירו לך מאומה

"אם בוצרים" - אם על כרמיך באו בוצרים

"איך נדמיתה" - איך נכרתה מכל וכל ואף כי תהיה באחרית הימים (אמר בלשון עבר כדרך הרבה מן הנבואות כי הנביא ראה כאלו כבר נעשתה)

"הלא יגנבו דים" - ר"ל הלוא אין דרכם לגנוב אלא די ספוקם ויניחו המותר ומדוע א"כ נכרתה מכל וכל מבלי שארית

"שודדי לילה" - הם המתפחדים לגזול ביום וגוזלים בלילה

"באו לך" - באו עליך

מצודת ציון

"שודדי" - ענין גזל ועושק

"נדמיתה" - ענין כריתה ואבדון כמו ער מואב נדמה (ישעיהו טו)

"דים" - די הספוק כמו והמלאכה היתה דים (שמות לו)

"בוצרים" - כן יקראו תולשי ענבי כרם כמו כי תבצור כרמך (דברים כד)

"עוללות" - הם הענבים הקטנים הגרועים כמו לא תעולל (שם)