קטע:מצודות על עובדיה א ד

מצודת דוד

"אם תגביה כנשר" - אפי' אם תגביה לשבת כנשר העושה מדורו במקום גבוה ואם תשים מדורך בין הכוכבים משם אורידך לארץ ותהיה נמסר ביד העכו"ם

מצודת ציון

"קנך" - מלשון קן והוא מדור העופות