פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואשר לא וגו'" - מוסב הוא על המקרא שלפניו שאמר ובאים באלה ובשבועה וגו' לומר שגם השבועה היתה אשר לא נתן וגו' וכן על כל הדברים שחושב והולך