קטע:מצודות על נחמיה יג כד

מצודת דוד

"חצי" - קצת מבניהם מדברים לשון אשדודית כלשון עם אמותם

"וכלשון עם ועם" - רצה לומר וכן קצת מבני יתר העובדות גלולים היו מדברים כל אחד כפי לשון עם אמותם