קטע:מצודות על נחמיה יג כג

מצודת דוד

"הושיבו" - רצה לומר הושיבום בבתיהם לקחתם לנשים