קטע:מצודות על נחמיה יג כב

מצודת דוד

"אשר יהיו מטהרים" - רצה לומר שימהרו לטבול ולטהר עצמן ויהיו באים ושומרים את השערים בעוד יום וזהו

"לקדש את יום השבת" - רצה לומר שלא יבאו משקדש היום כי לא לכבוד יחשב לשבת לבא משתחשך (כי כל המשמרות היו מתחדשות משבת לשבת כמ"ש בדברי הימים (א כד)

"גם זאת" - גם הטובה הזאת זכרה לי לזכות

"כרוב חסדך" - גם גמול מעשה הטוב לחסד יחשב וכמ"ש מי הקדמני ואשלם (איוב מ"א)

מצודת ציון

"וחוסה" - ענין חמלה כמו אתה חסת על הקיקיון (יונה ד')