קטע:מצודות על נחמיה יג יח

מצודת דוד

"כה עשו" - לחלל את השבת

"הזאת" - רצה לומר הידוע לכל

"מוסיפים וגו'" - על החרון שהיה על אבותינו