קטע:מצודות על נחמיה יג יז

מצודת דוד

"ומחללים וגו'" - לקנות בה מיד הצורים

מצודת ציון

"חורי יהודה" - שרי יהודה