קטע:מצודות על נחמיה יג יד

מצודת דוד

"זכרה לי" - לזכות בעבור זאת הטובה ואל תמחה החסדים וגו'

"ובמשמריו" - להעמידם על מכונם

מצודת ציון

"תמח" - כמו תמחה והוא ענין מחיקה