קטע:מצודות על נחמיה יג יג

מצודת דוד

"ואוצרה" - שמתי אוצרים רצה לומר ממונים וגזברים על האוצרות

"ועל ידם" - סמוך להם ונטפל אליהם היה חנן וגו'

"נחשבו" - בעיני העם

"ועליהם" - הטלתי עליהם לחלק את המעשר לאחיהם הלוים