קטע:מצודות על נחמיה יג טז

מצודת דוד

"והצורים" - אנשי צור אשר ישבו בירושלים היו מביאים דגים וכל דבר הנמכר והיו מוכרים בשבת לישראל

"ובירושלים" - כאומר אף שהיא עיר קדושה ובה המקדש חללו בה את השבת

מצודת ציון

"דג" - ר"ל קבוצת דגים