קטע:מצודות על נחמיה יג טו

מצודת דוד

"דורכים גתות" - דורכים ענבים בגתות להוציא היין

"ומביאים הערמות" - מביאים אל הבית הערמות התבואה ועומסים אותם על החמורים לשאתם

"ואף יין וגו'" - עומסים על החמורים לשאתם ולהביאם אל הבית ביום השבת

"ואעיד" - התריתי בהם לבל יעשו עוד כזאת

"ביום וגו'" - רצה לומר ביום השוק שמוכרים בו את הצידה כי אז כולם מקובצים

מצודת ציון

"גתות" - הכלי שדורכים בו הענבים להוציא היין קרוי גת וכן כדורך בגת (ישעיהו ס"ג)

"הערמות" - כרי התבואה כמו ויתנו ערמות (דברי הימים ב' ל"א)

"ועומסים" - ענין הטענת משא כמו ויעמוס איש על חמורו (בראשית מ"ד)

"ציד" - מלשון צידה ומזון