מצודות על נחמיה יג ו


מצודת דוד

"ובכל זה" - בעת שנעשה הדבר הזה אשר פינה אלישיב את כל אלה בעבור טוביה

"באתי אל המלך" - ואז נעשה הדבר הרע הזה

"ולקץ ימים" - ולסוף ימים ולא פירש כמה

"נשאלתי" - שאלתי מעמו לתת לי רשות ללכת לירושלים

מצודת ציון

"נשאלתי" - מלשון שאלה ובקשה ועל כי שאלתו היה על עצמו אמר בלשון נפעל וכן נשאל נשאל דוד (שמואל א כ')