קטע:מצודות על נחמיה יב מג

מצודת דוד

"גדולים" - רצה לומר מספר גדול ורב

"כי האלהים שמחם" - נתן שמחה בלבם